ERM

Řízení podnikových rizik

Kázeň, podle které podnik v jakémkoli odvětví vyhodnocuje, kontroluje, využívá, financuje a sleduje riziko ze všech zdrojů za účelem zvýšení krátkodobé a dlouhodobé hodnoty podniku pro své zúčastněné strany.


ERM

Enterprise risk management

The discipline by which an enterprise in any industry assesses, controls, exploits, finances and monitors risk from all sources for the purpose of increasing the enterprise's short‐ and long‐term value to its stakeholders.

Použito v metodice