ERP systém

Systém plánování podnikových zdrojů

Balíček podnikového softwarového systému, který umožňuje podniku automatizovat a integrovat většinu svých obchodních procesů, sdílet společná data a postupy v celém podniku a vytvářet a zpřístupňovat informace v prostředí v reálném čase.


ERP system

Enterprise resource planning system

A packaged business software system that allows an enterprise to automate and integrate the majority of its business processes, share common data and practices across the entire enterprise, and produce and access information in a real‐time environment.

Použito v metodice