ERP systém

Systém plánování podnikových zdrojů

Balíček podnikového softwarového systému, který umožňuje podniku automatizovat a integrovat většinu svých obchodních procesů, sdílet společná data a postupy v celém podniku a vytvářet a zpřístupňovat informace v prostředí v reálném čase.

Použito v metodice