ESP

Protokol bezpečnostních služeb

Protokol, který je navržen tak, aby poskytoval směs bezpečnostních služeb v protokolech IPv4 a IPv6. Služba ESP může být použita k zajištění důvěrnosti, ověřování původu dat, integrity bez připojení, služby antirepresí (forma částečné sekvenční integrity) a (omezené) důvěrnosti toku provozu.


ESP

Encapsulation Security payload

Protocol, which is designed to provide a mix of security services in IPv4 and IPv6. ESP can be used to provide confidentiality, data origin authentication, connectionless integrity, an anti‐replay service (a form of partial sequence integrity), and (limited) traffic flow confidentiality.

Použito v metodice