Ethernet

Populární síťový protokol a kabelážní schéma, které využívají topologii sběrnice a nosiče pro detekci několika přístupů / kolize (CSMA / CD), aby se zabránilo selhání nebo kolizím sítě, když se obě zařízení pokoušejí současně přistupovat k síti.


Ethernet

A popular network protocol and cabling scheme that uses a bus topology and carrier sense multiple access/collision detection (CSMA/CD) to prevent network failures or collisions when two devices try to access the network at the same time.

Použito v metodice