Etický kodex

Dokument určený k ovlivnění individuálního a organizačního chování zaměstnanců tím, že definuje organizační hodnoty a pravidla, která mají být použita v určitých situacích.


Code of Ethics

A document designed to influence individual and organizational behavior of employees, by defining organizational values and the rules to be applied in certain situations.

Použito v metodice