Expertní systém

Nejvíce převládající typ počítačového systému, který vychází z výzkumu umělé inteligence.


Expert System

The most prevalent type of computer system that arises from the research of artificial intelligence.

Použito v metodice