Expozice

Potenciální ztráta oblasti v důsledku výskytu nežádoucí události.


Exposure

The potential loss to an area due to the occurrence of an adverse event.

Použito v metodice