Externí směrovač

Směrovač na okraji řízené sítě, obvykle připojený k poskytovateli internetových služeb (ISP) nebo jinému poskytovateli služeb, také známý jako hraniční směrovač.


External router

The router at the extreme edge of the network under control, usually connected to an Internet service provider (ISP) or other service provider; also known as border router.

Použito v metodice