Externí úložiště

Umístění, které obsahuje záložní kopie, které se použijí v případě, že je v případě katastrofy nutné obnovení nebo obnovení.


External storage

The location that contains the backup copies to be used in case recovery or restoration is required in the event of a disaster.

Použito v metodice