Extranet

Soukromá síť, která sídlí na internetu a umožňuje společnosti bezpečně sdílet obchodní informace se zákazníky, dodavateli nebo jinými podniky, stejně jako provádět elektronické transakce.


Extranet

A private network that resides on the Internet and allows a company to securely share business information with customers, suppliers or other businesses as well as to execute electronic transactions.

Použito v metodice