Falešné oprávnění

Nastane, když je neoprávněná osoba identifikována jako oprávněná osoba biometrickým systémem.


False Authorization

Also called false acceptance, occurs when an unauthorized person is identified as an authorized person by the biometric system.

Použito v metodice