Falešně pozitivní

Výsledek, který byl chybně identifikován jako problém, když ve skutečnosti je situace normální.


False Positive

A result that has been mistakenly identified as a problem when, in reality, the situation is normal.

Použito v metodice