Falešné přihlášení

Vyskytuje se, když se neoprávněná osoba podaří zapsat do biometrického systému.


False Enrollment

Occurs when an unauthorized person manages to enroll into the biometric system.

Použito v metodice