Filtrování obsahu

Řízení přístupu k síti analýzou obsahu příchozích a odchozích paketů a buď nechat je předat nebo popřít na základě seznamu pravidel.


Content Filtering

Controlling access to a network by analyzing the contents of the incoming and outgoing packets and either letting them pass or denying them based on a list of rules.

Použito v metodice