Filtrování směrovače

Směrovač, který je konfigurován pro řízení přístupu k síti porovnáním atributů příchozích nebo odchozích paketů se sadou pravidel.


Filtering Router

A router that is configured to control network access by comparing the attributes of the incoming or outgoing packets to a set of rules.

Použito v metodice