Fiskální rok

Každé roční účetní období bez ohledu na jeho vztah ke kalendářnímu roku.

Použito v metodice