Fiskální rok

Každé roční účetní období bez ohledu na jeho vztah ke kalendářnímu roku.


Fiscal Year

Any yearly accounting period without regard to its relationship to a calendar year.

Použito v metodice