Formula rozpočtu

Matematický výraz použitý pro výpočet částek rozpočtu založený na skutečných výsledcích, ostatních částkách rozpočtu a statistikách.


Budget Formula

A mathematical expression used to calculate budget amounts based on actual results, other budget amounts and statistics.

Použito v metodice