Frame Relay

Technologie širokopásmových sítí (WAN) s přepojováním paketů, která poskytuje rychlejší výkon než starší technologie WAN s přepojováním paketů.


Frame Relay

A packet‐switched wide‐area‐network (WAN) technology that provides faster performance than older packet‐switched WAN technologies.

Použito v metodice