Generická kontrola procesu

Kontrola, která se vztahuje na všechny procesy podniku.


Generic Process Control

A control that applies to all processes of the enterprise.

Použito v metodice