Hacker

Osoba, která se pokouší získat neoprávněný přístup k počítačovému systému.


Hacker

An individual who attempts to gain unauthorized access to a computer system.

Použito v metodice