Hardware

Fyzické součásti počítačového systému.


Hardware

The physical components of a computer system.

Použito v metodice