Help Desk

Služba nabízená telefonicky nebo prostřednictvím internetu firmou svým klientům nebo zaměstnancům, která poskytuje informace, pomoc a poradenství při řešení problémů týkajících se softwaru, hardwaru nebo sítí.


Help Desk

A service offered via telephone/Internet by an enterprise to its clients or employees that provides information, assistance and troubleshooting advice regarding software, hardware or networks.

Použito v metodice