Heslo Cracker

Nástroj, který testuje sílu uživatelských hesel vyhledáním hesel, které lze snadno odhadnout.

Opakovaně zkouší slova ze speciálně vytvořených slovníků a často také vytváří tisíce (a v některých případech i miliony) permutací znaků, čísel a symbolů.


Password Cracker

A tool that tests the strength of user passwords by searching for passwords that are easy to guess.

It repeatedly tries words from specially crafted dictionaries and often also generates thousands (and in some cases, even millions) of permutations of characters, numbers and symbols.

Použito v metodice