Hierarchická databáze

Databáze strukturovaná ve vztahu strom / kořen nebo rodič / dítě.


Hierarchical Database

A database structured in a tree/root or parent/child relationship.

Použito v metodice