Hlasová schránka

Systém ukládání zpráv do soukromého záznamového média, který dovoluje volané straně, aby později načtela zprávy.


Voice Mail

A system of storing messages in a private recording medium which allows the called party to later retrieve the messages.

Použito v metodice