Hlavní soubor

Soubor polo-stálých informací, který se často používá pro zpracování dat nebo pro více než jeden účel.

Použito v metodice