Hlavní soubor

Soubor polo-stálých informací, který se často používá pro zpracování dat nebo pro více než jeden účel.


Master File

A file of semi permanent information that is used frequently for processing data or for more than one purpose.

Použito v metodice