Hluk

Poruchy přenosu dat, například statické, které způsobují, že zprávy jsou přijímači chybně interpretovány.


Noise

Disturbances in data transmissions, such as static, that cause messages to be misinterpreted by the receiver.

Použito v metodice