Hmotný majetek

Hmotný majetek je fyzická položka s jasnou kupní hodnotou, kterou podnik používá k výrobě zboží a služeb.


Tangible Asset

Tangible assets are physical items with a clear purchase value used by a business to produce goods and services.

Použito v metodice