Hodnocení podnikové závislosti

Proces určení zdrojů důležitých pro provoz podnikového procesu.


Business dependency assessment

A process of identifying resources critical to the operation of a business process.

Použito v metodice