Hodnocení rizik

Proces porovnání odhadovaného rizika s danými kritérii rizika pro určení významnosti rizika.


Risk Evaluation

The process of comparing the estimated risk against given risk criteria to determine the significance of the risk.

Použito v metodice