Hodnocení zralosti procesu

Subjektivní vyhodnocovací technika odvozená z konceptů modelové integrace modelu zralosti (SWI) softwarového institutu (SEI) a vyvinutá jako nástroj řízení COBIT. Poskytuje managementu přehled o tom, jak dobře jsou vyvinuty procesy správy IT.


Process Maturity Assessment

A subjective assessment technique derived from the Software Engineering Institute (SEI) capability maturity model integration (CMMI) concepts and developed as a COBIT management tool. It provides management with a profile of how well developed the IT management processes are.

Použito v metodice