Hodnota a riziko

Řidič

Řidič zahrnuje událost nebo jinou činnost, která vede k identifikaci potřeby ověřování / auditu.

Použito v metodice