Hodnota a riziko

Řidič

Řidič zahrnuje událost nebo jinou činnost, která vede k identifikaci potřeby ověřování / auditu.


Value and Risk

Driver

A driver includes an event or other activity that results in the identification of an assurance/audit need.

Použito v metodice