Horizontální obrana do hloubky

Ovládací prvky jsou umístěny na různých místech v cestě k přístupu k aktivu (toto je funkčně ekvivalentní modelu soustředného kroužku výše).


Horizontal Defense in depth

Controls are placed in various places in the path to access an asset (this is functionally equivalent to concentric ring model above).

Použito v metodice