HTML

Hypertextový jazyk

Jazyk určený k vytváření webových stránek s hypertextovými a dalšími informacemi, které se zobrazí ve webovém prohlížeči, používané k strukturování informací - označující určitý text jistě jako nadpisy, odstavce, seznamy - a mohou být použity k popisu do určité míry vzhledu a sémantiky dokumentu.

Použito v metodice