Hypertext

Jazyk, který umožňuje, aby elektronické dokumenty, které představují informace, byly propojeny linkami místo toho, aby byly postupně prezentovány, jak tomu je u běžného textu.

Použito v metodice