Hypertext

Jazyk, který umožňuje, aby elektronické dokumenty, které představují informace, byly propojeny linkami místo toho, aby byly postupně prezentovány, jak tomu je u běžného textu.


Hypertext

A language that enables electronic documents that present information to be connected by links instead of being presented sequentially, as is the case with normal text.

Použito v metodice