Hypertextový odkaz

Elektronická cesta, která se může zobrazit ve formě zvýrazněného textu, grafiky nebo tlačítka, které spojuje jednu webovou stránku s jinou adresou webové stránky.


Hyperlink

An electronic pathway that may be displayed in the form of highlighted text, graphics or a button that connects one web page with another web page address.

Použito v metodice