IAM

Správa přístupu k identitě

Zapouzdřuje lidi, procesy a produkty k identifikaci a správě dat používaných v informačním systému k ověřování uživatelů a udělení nebo odepření přístupových práv k datům a systémovým zdrojům. Cílem IAM je poskytnout vhodný přístup k podnikovým zdrojům.

Použito v metodice