IAM

Správa přístupu k identitě

Zapouzdřuje lidi, procesy a produkty k identifikaci a správě dat používaných v informačním systému k ověřování uživatelů a udělení nebo odepření přístupových práv k datům a systémovým zdrojům. Cílem IAM je poskytnout vhodný přístup k podnikovým zdrojům.


IAM

Identity Access Management

Encapsulates people, processes and products to identify and manage the data used in an information system to authenticate users and grant or deny access rights to data and system resources. The goal of IAM is to provide appropriate access to enterprise resources.

Použito v metodice