IDS

Systém detekce narušení

Kontroluje síťovou a hostitelskou bezpečnostní činnost, aby identifikovala podezřelé vzory, které mohou naznačovat síťový nebo systémový útok.


IDS

Intrusion Detection System

Inspects network and host security activity to identify suspicious patterns that may indicate a network or system attack.

Použito v metodice