IIOP

Internet Inter-ORB protokol

Vyvinutá skupinou pro správu objektů (OMG) pro implementaci řešení architektury Common Object Broker Architecture (CORBA) na celém světě.


IIOP

Internet Inter‐ORB Protocol

Developed by the object management group (OMG) to implement Common Object Request Broker Architecture (CORBA) solutions over the World Wide Web.

Použito v metodice