IM

Online mechanismus

On-line mechanismus nebo forma komunikace v reálném čase mezi dvěma nebo více lidmi na základě zadaného textu a multimediálních dat.

Použito v metodice