IM

Online mechanismus

On-line mechanismus nebo forma komunikace v reálném čase mezi dvěma nebo více lidmi na základě zadaného textu a multimediálních dat.


IM

Instant Messaging

An online mechanism or a form of real‐time communication between two or more people based on typed text and multimedia data.

Použito v metodice