Indexovaný sekvenční soubor

Formát souboru, ve kterém jsou záznamy uspořádány a lze je zpřístupnit podle předem stanoveného klíče, který je součástí záznamu.


Indexed Sequential File

A file format in which records are organized and can be accessed, according to a pre‐established key that is part of the record.

Použito v metodice