Indikátor Lag

Metriky pro dosažení cílů - Ukazatel vztahující se k výsledku nebo výsledku umožňujícího.

Použito v metodice