Indikátor Lag

Metriky pro dosažení cílů - Ukazatel vztahující se k výsledku nebo výsledku umožňujícího.


Lag Indicator

Metrics for achievement of goals‐An indicator relating to the outcome or result of an enabler.

Použito v metodice