Indikátor rizika

Metrika, která dokáže, že podnik podléhá nebo má vysokou pravděpodobnost, že bude vystaven riziku, které přesahuje definovaný poţadavek na riziko.

Použito v metodice