Informace

Aktivum, které stejně jako ostatní důležité obchodní prostředky je nezbytné pro podnikání podniku. Může existovat v mnoha formách. Může být vytištěna nebo zapsána na papíře, uložena elektronicky, vysílána poštou nebo pomocí elektronických prostředků, zobrazených na filmech nebo v rozhovorech.


Information

An asset that, like other important business assets, is essential to an enterprise’s business. It can exist in many forms. It can be printed or written on paper, stored electronically, transmitted by post or by using electronic means, shown on films, or spoken in conversation.

Použito v metodice