Informační architektura

Informační architektura je jednou z komponent IT architektury (společně s aplikacemi a technologiemi).


Information Architecture

Information architecture is one component of IT architecture (together with applications and technology).

Použito v metodice