Informační incident

Událost v oblasti informačních technologií, která způsobuje provozní, vývojový a nebo strategický dopad na podnikání.


IT‐Related incident

An IT‐related event that causes an operational, developmental and/or strategic business impact.

Použito v metodice