Informační inženýrství

Data-orientované vývojové techniky, které pracují na předpokladu, že data jsou v centru zpracování informací a že určité datové vztahy jsou významné pro podnikání a musí být zastoupeny v datové struktuře svých systémů.


Information Engineering

Data‐oriented development techniques that work on the premise that data are at the center of information processing and that certain data relationships are significant to a business and must be represented in the data structure of its systems.

Použito v metodice