Informační kritéria

Atributy informací, které musí splňovat, aby vyhovovaly obchodním požadavkům.


Information Criteria

Attributes of information that must be satisfied to meet business requirements.

Použito v metodice