Informační řídicí panel IT

Nástroj na stanovení očekávání pro podnik na každé úrovni a průběžné sledování výkonů v porovnání se stanovenými cíli výdajů na investice a výnosy z investičních projektů s podporou informačních technologií z hlediska obchodních hodnot.


IT Investment dashboard

A tool for setting expectations for an enterprise at each level and continuous monitoring of the performance against set targets for expenditures on, and returns from, IT‐enabled investment projects in terms of business values.

Použito v metodice