Integrita

Zabezpečení proti nesprávné modifikaci nebo zničení informací a zahrnuje zajištění nerepudivosti a autenticity informací.


Integrity

The guarding against improper information modification or destruction, and includes ensuring information nonrepudiation and authenticity.

Použito v metodice